Service av smältlimsystem

Service av smältlimssystemUnik service

  • Serviceavtal enligt kundens önskemål
  • Fasta servicepriser
  • Rengöring av systemen både in- och utvändigt
  • Rengöring av maskindelar runt limsystemet
  • Gör en lagerinventering vid varje servicetillfälle
  • Behjälplig vid nyinvestering och optimering av befintligt system