Industrisanering med torr-is blästring

3-BE är ett entreprenad och försäljningsföretag med TORR-IS BLÄSTRING som specialitet. Vi vänder oss i första hand till tillverkande industri och byggbranschen för rengöring eller sanering av olika typer av objekt. Med våra tjänster kan vi erbjuda våra kunder en effektiv och miljöanpassad sanering av såväl maskiner som byggnader.

Unika fördelar med TORR-IS BLÄSTRING

TORR-IS blästring är en torr, skonsam och miljöanpassad rengöringsmetod. Ytan som ska rengöras, blästras med små pellets av TORR-IS, som är koldioxid i fast form. PelletsenEfter torrisblästring tränger igenom smutsen och värms upp av ytan så att den blir gasformig. Gasen är 530 gånger större i volym än pelletsen, så smutsen faller bort av gasexpansionen. Typiska föroreningar: oljor, fetter, oxidskikt, lim, lack, sot, sockeravlagringar samt plast och gummirester mm.

Därför används TORR-IS BLÄSTRING

 • Inga restprodukter
  Isen övergår till gasform
 • Miljöanpassad metod
  Endast naturliga medel används och kan ersätta många kemikalier eller lösningsmedel • Ingen maskering behövs Väldigt skonsam metod som ej skadar känsliga detaljer
 • Torr metod inga vätskor används
  Inget vatten då isen består av gas i fast form
 • Ställbar verkningsgrad
  Med hjälp av trycket i tryckluften och mängden is som appliceras är det enkel att justera den verknings- grad som behövs för varje objekt
 • Ingen mekanisk åverkan
  Metoden har ingen slipande effekt utan arbetar enbart på ytan
 • Minimerar rengörningstiden
  Kan göras under drift Tar bort många tidskrävande moment så som maskering, blöt- läggning, eftersanering mm

Vanligt förekommande begrepp för TORR-IS BLÄSTRING

 • Torrisblästring
 • Torr is blästring
 • Torris blästring
 • Isblästring
 • Torr isblästring
 • Kolsyresnö
 • Kolsyre is

Vänd er till oss för miljövänlig sanering