TORRIS

3-BE är ett specialistföretag inom TORRIS. Vi tillverkar och säljer TORRIS i första hand till tillverkande industri och byggbranschen för rengöring eller sanering av olika typer av objekt. Vi erbjuder våra kunder en effektiv och miljöanpassad saneringsteknik av såväl maskiner som byggnader.

Vi erbjuder fasta leveranser av TORRIS pellets i olika format för alla behov.
Till blästring: 3 mmm standardpellets.
Till kyltransporter, rökmaskiner etc: 10 och 16 mm stavar.

UNIKA FÖRDELAR MED ATT BLÄSTRA MED

TORRIS blästring är en torr, skonsam och miljöanpassad rengöringsmetod. Ytan som ska rengöras, blästras med små pellets av TORR-IS, som är koldioxid i fast form. Pelletsen tränger igenom smutsen och värms upp av ytan så att den blir gasformig. Gasen är 530 gånger större i volym än pelletsen, så smutsen faller bort av gasexpansionen. Typiska föroreningar: oljor, fetter, oxidskikt, lim, lack, sot, sockeravlagringar samt plast och gummirester mm. Torrisblästring är enligt oss den allra bästa metoden för att rengöra förorenade ytor, underhålla maskiner och anläggningar.

Ingen maskering behövs

Väldigt skonsam metod som ej skadar känsliga detaljer

Inga restsprodukter

Isen övergör till gasform

Minimerar rengörningstiden

Kan göras under drift. Tar bort många tidskrävande moment så som maskering, blötläggning, eftersanering mm

Ställbar verkningsgrad

Med hjälp av trycket i tryckluften och mängden torris som appliceras är det enkelt att justera den verknings- graden som behövs för varje objekt

Ingen mekanisk åverkan

Metoden har ingen slipande effekt utan arbetar enbart på ytan

Ingen maskering behövs

Väldigt skonsam metod som inte skadar känsliga detaljer

Miljöanpassat

Endast naturliga medel används och kan ersätta många kemikalier eller lösningsmedel

EXEMPEL PÅ ANVÄDNINGSOMRÅDEN

Alla förorenade ytor med unika fördelarinom områden som:

DÄRFÖR SKA DU VÄLJA TORRIS BLÄSTRING

I de fall där produktionen måste stoppas för underhåll minimeras stopptiden radikalt, eftersom metoden helt eliminerar användandet av vätskor, lösningsmedel, slipmedel eller mekanisk bearbetning. Effektivt för elutrustning och maskiner där man ej kan använda vatten och kemikalier. Kanske den enda möjligheten att rengöra ytor på känsliga elektriska komponenter, maskiner och utrustning som många gånger måste vara i drift samtidigt som rengöringen pågår.

FÖRE & EFTER BILDER

Alla delar som presenterar här nedan har blivit blästrade med endast TORR IS. Klicka för större bild

Varukorg

Stäng

Sign in

Stäng


Scroll To Top