Köpa torris genom 3-be

Visste du att du kan beställa torris från oss på 3-BE? Från Luleå i norr till Trelleborg i söder. Vi kan leverera torris för alla ändamål med fokus på Rengöring Sanering Kyltransporter Livsmedel och Underhållning.

Vår kolsyreis är gjord av återvunnen koldioxid som produceras direkt ifrån vår egen fabrik här i Osby. Torrisen levereras inom 2 dagar från beställning men oftast kan vi leverera redan dagen efter.

3-BE erbjuder enstaka och fasta leveranser av torrispellets i olika format för alla behov.

  • Till blästring: 3 mm standardpellets.
  • Till kyltransporter, rökmaskiner etc: 10 och 16 mm stavar.

OBS! Minsta beställning av torris är 50 kg

För underhållningsbranschen

Du är i trygga händer

1-2 dagar leverans

Vi levererar din torris inom 2 dagar från beställning men oftast kan vi leverera redan dagen efter.

Levererar till hela Sverige

Vi levererar till hela landet, från Trelleborg i söder till Luleå i norr

Egen tillverkning

Inga mellanhänder

Användningsområden för torris

Vi kan idag med fördel leverera torris för en mängd olika behov och till en mängd branscher och användningsområden.

För isblästring

Torris till isblästring

3-BE har egen produktion av torrispellets för blästring. Vi erbjuder allt ifrån maskinförsäljning till blästringsmaterial till våra kunder som behöver hjälp med industriell rengöring.

För medicin transport

Torris till medicinsk transport, läkemedel, forskning

3-BE har nu möjligheten att leverera kolsyreis för kylning och transport till den medicinska sektorn. Kolsyreisen kan exempelvis användas för att kyla och förvara prover, läkemedel och vaccin

För transport av livsmedel

Till livsmedelindustrin

Kolsyreis och torris används även i livsmedelsindustrin för kylning/frysnings processer samt för transporter av livsmedel. Eftersom isen inte omvandlas till vatten så skadas inte torrvaror och förpackningar som normalt sett är känsliga för fukt.

För underhållningsbranschen

För underhållningsbranschen

Torris har sedan lång tid tillbaka använts som stämningshöjare, film och teaterrekvisita för att skapa spänning och mystik. Kolsyreis används bland annat i rökmaskiner för att skapa en tung rök som lägger sig över golvet utan att försämra det visuella intrycket.

Torrisen som blästringsmaterial - vår specialitet

När vi startade vår försäljning av torrisblästringsmaskiner från Kärcher så insåg vi att det fanns ett behov av att kunna leverera kolsyreis till våra kunder. Så föddes vår egen torrisfabrik i Skåne. 3-BE säljer och hyr ut blästringsmaskiner från Kärcher. Vi producerar även kolsyreis som blästringsmedel till våra maskiner*.

Isblästring är en fantastisk metod för att, inom industrin, rengöra maskiner och produktionslinjer på ett effektivt sätt utan långa driftstopp. Användningsområdena för blästring med kolsyreis kan vara alltifrån färg/lackborttagning på plåt/plastytor till smuts och olja på maskiner, motorer och pumpar. Man kan exempelvis blästra elektronik utan att skada komponenter eller riskera kortslutning. Torrisen leder inte ström eftersom den omvandlas till gas snarare än vatten och ånga.

*Internationellt förkortas metoden för framställning av torris L2P (”Liquid to Pellet”). Metoden konverterar flytande koldioxid/Co2 till frysta pellets

KÄRCHER torrisbläster

Blästringsmaskin torr is

Bildgalleri

FAQ

Vanliga frågor och svar

TorrisKolsyreis är koldioxid (CO2) i fast form, även kallat kolsyreis. Anledningen till att det kallas torris är för att isen inte smälter som traditionell is. Torrisen omvandlas istället till koldioxidgas. Det innebär i sin tur att isen inte blir till vatten och därmed inte kan fuktskada vare sig maskiner, livsmedel, läkemedel, vaccin eller medicinska prover Eftersom kolsyreis är extremt kall (-109 ° F / -78,5 ° C), giftfri och helt torr, används den vanligtvis som ett uttagbart kylmedel för att transportera frysta livsmedel eller medicinska produkter eller för att kyla material under produktionen. Kolsyreisen används numera även för att framgångsrikt rengöra motorer, pumpar och industriella maskiner genom blästring.

Direkt hudkontakt med kolsyreis rekommenderas inte då det snabbt kan leda till frys och köldskador. Ventilation rekommenderas då den frigjorda koldioxiden av en större mängd kolsyreis tränger undan syret och kan leda till syrebrist i ett slutet rum. 

Det finns ett antal viktiga försiktighetsåtgärder som du bör följa vid hantering av torris:

  • Kolsyreis är mycket kallare än vanlig is och kan bränna huden på samma sätt som en frostskada.
  • Använd isolerade handskar samt skyddsglasögon och ansiktsskydd vid hantering av kolsyreis .
  • Förvara kolsyreis utom räckhåll för barn.
  • Ät eller svälj aldrig kolsyreis.
  • Undvik inandning av koldioxid.

Torr-is har en mycket låg temperatur, -78°C. Vid hanteringen måste därför isolerade skyddshandskar eller annan skyddsutrustning användas.

Eftersom kolsyreis kan få koldioxid att ackumuleras och bygga upp tryck så rekommenderas det att inte kasta kolsyreis i avlopp, avfallshantering eller soptunnor etc. Låt istället kvarvarande torris smälta och förvandlas till gas i ett väl ventilerat rum/område.