Integritetspolicy

1. INSAMLING AV INFORMATION

Vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du interagerar med oss och våra webbplatser, samt när du ansöker om eller använder någon av våra produkter eller tjänster.

Detta omfattar:

  • Kontaktuppgifter, till exempel din fakturerings- och leveransadress, e-postadress och telefonnummer.
  • Ditt användarnamn och lösenord.
  • Platsdata som vi får om var du är, till exempel adressen där du ansluter en dator till internet eller en butik där du köper något med ditt kort.
  • Information relaterad till webbläsaren eller enheten som du använder för att komma åt vår hemsida.

2. ANVÄNDNING AV DEN INFORMATION VI SAMLAR IN

Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

  • Fullfölja vår leverans av den produkter du köper
  • Förbättra vår hemsida
  • Förbättra vår kundservice och ditt behov av hjälp
  • Kunna kontakta dig via e-post

3. UTLÄMNANDE TILL TREDJE PART

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

Allmänna uppgifter kan dock delas vidare till utomstående parter för marknadsföring, i annonssyfte eller andra ändamål.

4. DINA PERSONLIGA UPPGIFTER HOS OSS

Du kan när som helst kontakta oss för att få veta vad för personuppgifter vi har sparat om dig eller om du vill ha dina personuppgifter raderade.

Du kan ha rätt att be 3 BE om en kopia av dina personuppgifter, att korrigera, radera eller begränsa behandlingen av dem samt att få de personuppgifter du tillhandahåller i ett strukturerat maskinläsbart format och be oss att dela personuppgifter med andra organisationer. Du kan även ha rätt att invända mot vår databehandling i vissa sammanhang.

I de fall vi har begärt ditt samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Om du ber om att få återkalla ditt samtycke till att 3BE behandlar dina personuppgifter kommer det inte att påverka någon behandling som redan har ägt rum vid den tidpunkten. Du kan även när som helst be oss att inte skicka eller att utföra profilering för direktmarknadsföring.

5. COOKIES

3 BE webbplats använder cookies – små textfiler som lagras på besökarens dator och följer dennes aktivitet på webbplatsen. 3 BE använder både permanenta cookies som sparas på datorn under en bestämd tid och sessionscookies som lagras tillfälligt under besökarens vistelse på Webbplatsen.

Hur vi använder cookies
3 BE använder cookies för att förbättra Webbplatsen, för att underlätta besökarens vistelse på denna och erbjuda samt marknadsföra våra produkter till dig som besökare. 3 BE kan komma att behandla personuppgifter om dig så som IP-adress.

Den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter i cookies är att den är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna utveckla vår verksamhet och möta dina behov, marknadsföra våra produkter som vi tror att du kan vara intresserad av. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet mot bakgrund av de potentiella fördelar som marknadsföringen medför för dig. Du har dock rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring.

3 BE sparar uppgifter om dig som besökare av vår webbplats tills du invänt mot behandlingen av dina personuppgifter eller i högst 14 månader efter att du senast besökte Webbplatsen. Invänder du mot behandlingen raderar 3 BE dina personuppgifter snarast möjligt.

3 BE använder sig även av tredjepartscookies som utför spårning över flera domäner för att vi ska kunna tillhandhålla marknadsföring på andra webbplatser eller mediekanaler till dig.

Vad som i övrigt stadgas i denna integritetspolicy gäller även avseende 3 BE behandling av personuppgifter vid användandet av cookies.”

Hur du väljer bort cookies
Du kan välja att inte längre använda cookies genom att justera inställningarna i din webbläsare. Beroende på vilken webbläsare du använder kan detta göras på olika sätt. Om du använder en PC kan du ta bort cookies med kortkommandot [CTRL]+[SHIFT]+[Delete]. Om detta inte funkar eller om du använder en Mac-dator så hittar du instruktionerna för din webbläsare i listan nedan: