ISBLÄSTRING

Isblästring med 3-BE

Ett av 3-BE’s produkt och affärsområden är utrustning för torrisblästring. Att blästra med torris används främst som innovativ och avancerad metod för industriell rengöring. Fördelen med isblästring som blästringsmetod är att den är effektiv utan att ha så kallad mekanisk eller slipande påverkan på materialet som blästras. Isblästring ger alltså en effektiv rengöring med maximalt skydd och utan åverkan på ytan som rengörs. Fördelen är också att torris som blästringsmedel omvandlas till gas och på så vis inte lämnar material och restprodukter som ska hanteras.

Auktoriserad partner och återförsäljare av Kärcher

Vi på 3-BE är en auktoriserad återförsäljare och partner av Kärcher och deras isblästringsmaskiner.

Kärchers isblästers och torrisblästringssystem använder tryckluft- och torrispellets för att avlägsna gummirester, oljor, fett, avskiljningsmedel, färgämnen etc. från maskiner, material och ytor. Inga sliprester lämnas kvar och maskiner behöver inte tas isär för att rengöras. Kärchers kraftfulla isblästringsmaskiner fungerar helt utan rengöringsmedel eller kemiska tillsatser. De kan användas på platser där rengöring med vatten eller sand inte fungerar eller är förbjudet.

Vid köp av isblästringsmaskiner kan vi även erbjuda serviceavtal för maskin och leverans av torris.

Före/efter bild vi isblästing

Före Torrisblästring - Effektiv rengöring och renovering av pumpar

Före Torrisblästring – Effektiv rengöring och renovering av pumpar

Efter torrisblästring - Rengöring av pumpar och mekaniska delar på bland annat färgpumpar

Efter torrisblästring – Rengöring av pumpar och mekaniska delar på bland annat färgpumpar

IB 15/120 är vår största torrisblästrings enhet. En kompressor förser den med nödvändig tryckluft. Det ger tryck mellan 2 och 16 bar och en tryckluftsflöde på 2–12 kubikmeter per minut. Konsumtionen av torr ispellets kan ställas in mellan 30 kg och 120 kg / timme. Denna isbläster är därför lämplig för nästan alla rengöringsuppgifter. 

IB 7/40 fungerar mellan 2-10 bars tryck (tryckluft) och luftförbrukning på 0,5 – 3,5 kubikmeter per minut. Detta innebär att denna utrustning är optimerad för drift på interna tryckluftsystem.

Service och support

3-BE tillhandahåller service och support för våra isblästring kunder. Vi hjälper dig att välja rätt maskin för ditt ändamål och hjälper dig med produktgenomgång och utbildning för att du ska veta hur du ska använda maskinen på rätt sätt och för bästa resultat. Vi tillhandahåller även serviceavtal för att du ska känna dig trygg med att din maskin levererar det resultat du vill uppnå inom isblästringen.

Vi kan hjälp er med bland annat

 • Val av rätt maskin
 • Genomgång och utbildning av användande av Kärcher isblästare
 • Serviceavtal

Torrisblästring – Vad kan man blästra och rengöra?

Torrisblästring som teknik kan egentligen användas på de flesta material. Våra maskiner finns i bruk inom många olika industrier i Sverige och används primärt för att rengöra allt ifrån pumpar, motorer, lackade ytor, plåt och metall.

Blästring med torris används världen över för rengöring av bland annat:

 • Metaller
 • Plast
 • Trä
 • Glas
 • Textilier
Rengoring och fargborttagning av flera lager farg pa metall gors pa bast och lattast satt med torris och torrisblastring 3BE hjalper dig
Fler exempel på användningsområden

Alla förorenade ytor med unika fördelar inom områden som:

Före och efter bilder

Dra i slidern för att se före och efter vi rengjort genom att isblästra

Bäst resultat vid Rengöring av pump och rengöring av motor och motorer med blästring och torrisblästring

Bäst resultat vid Rengöring av pump och rengöring av motor och motorer med blästring och torrisblästring

Bästa resultat och metod vid Rengöring av pump och rengöring av motor och motorer med blästring och torrisblästring

Bästa resultat och metod vid Rengöring av pump och rengöring av motor och motorer med blästring och torrisblästring

Före Torrisblästring - Effektiv rengöring och renovering av pumpar

Före Torrisblästring – Effektiv rengöring och renovering av pumpar

Efter torrisblästring - Rengöring av pumpar och mekaniska delar på bland annat färgpumpar

Efter torrisblästring – Rengöring av pumpar och mekaniska delar på bland annat färgpumpar

rengöring - renovering och restaurering av maskiner - svarvar - fräsar och robotar görs effektivt och enkelt med torrisblästring

rengöring – renovering och restaurering av maskiner – svarvar – fräsar och robotar görs effektivt och enkelt med torrisblästring

Efter rengöring med Torrisblästring från 3-BE - Rengöring av valsar och maskiner för tillverkningsindustri utan mekanisk åverkan

Efter rengöring med Torrisblästring från 3-BE – Rengöring av valsar och maskiner för tillverkningsindustri utan mekanisk åverkan

Dirket fördelar med isblästring

 • Rengöring utan nedmontering. Många rengöringsmetoder kräver att maskiner plockas isär för att särskilja delar från varandra och komma åt svårtillgängliga ställen. Med torrisblästring kommer de små torrispartiklarna åt på trånga och svårtillgängliga områden.
 • Korta avbrott i tillverkningsindustrin. Det är av högsta vikt att tillverkningsföretag inte får långa produktionsavbrott när maskiner behöver rengöras. Eftersom rengöring med torrisblästring kan genomföras utan att maskinen behöver separeras så minimeras driftavbrottet.
 • Miljövänligt och hållbart. 3-Be’s torris tillverkas och framställs av återvunnen koldioxid. Eftersom inga ytterligare kemikalier och slipmedel behövs så är metoden en hållbar och miljövänlig metod för rengöring av bland annat motorer, pumpar och industrimaskiner.
 • Ytor och mekaniska delar påverkas eller skadas inte.
 • Fritt från restmaterial och slaggprodukter. Metoden med torrisblästring lämnar inget blästringsmaterial eller rester av slipmedel eftersom torrisen återgår i gasform och försvinner.
torrisblastring anvands bland annat for rengoring av mekaniska delar som valsar pa maskiner inom industri och tillverkning

Vad är Isblästring/torrisblästring och hur fungerar det?

Isblästring är en koldioxidrengöringsmetod där torris som den fasta formen av koldioxid, accelereras i en tryckluftström och riktas mot den yta man önskar rengöra.

Metoden liknar andra former av blästring såsom sandblästring och svepblästring på så vis att den rengör ytor med hjälp av ett material som accelereras i en tryckluftström. Vid torrisblästring använder vi torris som sprängmedel (torrispellets). Torrisen som blästringsmaterial är icke-slipande, icke-ledande, icke brandfarligt eller giftigt.

Blästringsmaskinen kan blästra torris som har en storlek upp till 3 mm genom att accelerera torrisen till en hastighet på över 150 meter per sekund. Eftersom torrisen kyler ner smuts och löst material till minus 78,5 °C så krackelerar smutsen/det lösa materialet och lossnar från ytan.

Jämfört med andra blästringsmetoder skapar torrisblästring inte sekundärt avfall eller kemiska rester eftersom torris sublimerar eller omvandlas tillbaka till gasform när det träffar ytan som rengörs. Efter en Isblästring med torris krävs det ingen sanering efter användning. Avfallsprodukterna, som bara innehåller det lossade matrialet, kan sopas upp, dammsugas eller tvättas bort beroende på inneslutningen.

Se vår video på hur en torrisblästring kan gå till

Spela videoklipp

Industrier som redan idag framgångsrikt använder sig av isblästring

 • 1. FORDONSINDUSTRIN OCH GJUTERIER
  Rengöringsmetod utan mekanisk effekt vilket innebär att man kan rengöra gjutformar utan att förändra ytstrukturer eller toleranser
 • 2. PLASTGJUTERIER
  Snabb och effektiv rengöring av plastverktyg både i maskin och på verkstaden
 • 3. TRYCKERIER
  Torr och kemikaliefri rengöring av både tryckverk, griparmsystem och lackverk
 • 4. FÖRPACKNINGSINDUSTRIN
  Snabb och enkel metod för att bland annat avlägsna fett, oljor, etiketter, smältlim mm
 • 5. PAPPERSINDUSTRIN
  Skonsam metod för rengöring av bland annat valsar, elmotorer, packmaskiner med mera
 • 6. TRÄINDUSTRIN
  Effektiv rengöring från bland annat kåda, olja, fett, färg och lacker mm
 • 7. ELINDUSTRIN
  Skonsam rengöring utan elektrisk ledningsförmåga vilket gör det möjligt att rengöra elkomponenter under drift.
 • 8. LIVSMEDELSINDUSTRIN
  Torr och kemikaliefri metod för djuprengöring av produktionsutrustning bla inom kött, mejeri, kakor, godis, bageri, bryggeri med mera
 • 9. LÄKESMEDELINDUSTRIN
  Enkel metod för rengöring av produktionsutrustning utan att behöva tillsätta kemikalier
 • 10. STÅL OCH METALLINDUSTRIN
  Effektiv och skonsam rengöring av bland annat svetsrobotar, svetsfixturer, oljor och fett med mera
 • 11. KOMMUNER / OFFENTLIGA MILJÖER
  Rengöring av bland annat rastplatser, statyer och vägskyltar 
 • 12. FASTIGHET OCH BYGGNADER
  Rengöring av bland annat ventilationssystem, värme och kylsystem, fasader och tak
Isblästring