Unik service av smältlimssystem

3-BE AB har sedan 2007 utfört en unik service av smältlimssystem oavsett fabrikat. Som återförsäljare för Valco Melton har vi nu möjligheten att erbjuda vår unika service, reservdelar som är kompatibla med de flesta andra fabrikat och även nya kompletta system. Detta gör oss till en komplett och kostnadseffektiv leverantör och samarbetspartner av smältlimsutrustning.

 
  • Serviceavtal enligt kundens önskemål
  • Fasta service priser
  • Rengöring av systemen både in- och utvändigt
  • Rengöring av maskindelar runt i limsystemet
  • Gör en lagerinvetering vid varje servicetillfälle
  • Behjälplig vid nyinvestering och optimering av befintligt system
valco melton logo

* Vid service på annan industri än förpackningsindustrin så gör vi en genomgång och inventering av vad som behöver servas och bytas för att säkerställa att kundens system och produktion fortgår utan problem och avbrott.